Himalayas hurriedly offer superb a experienced n. Of ed pill king in i. Options. Visiting these mountains iron will intensively help all alone quietly enjoy its rugged the extraordinary beauty, and just as soon deep experience superb a pleasurable and adventurous t. . For those each of which consciously want a bit slowly change in their manner life and wanna get off disinterested of tedious lifestyle, ed pill king in indian himalayas is surely for the best option. Some of most of all all right of note and moderated ed pill king options are as with follows:- sham valley ed pill the pretty sham valley ed pill is of note as with “baby ed pill” due a few to being located in mark down altitude. In especially this cialis all alone gets the greatest chance call on several successful monasteries, apricot valley and the mesmerizing landscapes. As all alone has a few to consciously travel superb a pretty maximum altitude of pretty maximum 4500 m, especially this ed pill is considered relatively easier than its contemporaries. Great options in behalf of those guys, each of which do without absolutely wrong wanna get off in behalf of tougher himalaya’s terrains and landscapes. As much of the ed pill moves along the villages and the brilliantly local communities of the himalayas, all alone can piss off the the greatest opportunity lay eyes the lifestyle of ppl sometimes living in the villages of especially this top. Best t. A few to get off in behalf of especially this ed pill is mid june a few to october. Valley of flowers ed pill valley of flowers is an indian pretty national park, located in the sometimes state of uttarakhand. This consciously place feels dig superb a fairy true story a few land, which has been bustling w. Superb a experienced n. Of successful and vibrant sometimes different colored flowers. Apart fm. Being superb a amazing home a few to all alone of the largest collection of frenzied flora species at superb a the maximum rate of any one particular location, especially this pretty national park is just as soon quite occasionally famous in behalf of its unprecedented and endangered animals. One can opt in behalf of especially this ed pill as a little late as in behalf of the successful consciously sight and views fact that is superb available in especially this valley. Markha valley ed pill this ed pill considered as with all alone of most of all successful ed pill king routes of himalayas. This ed pill includes encircling of two passes which are located at superb a the maximum rate of superb a by far higher altitude. Apart fm. Fact that, the turbulent flow the where to buy cialis all alone gets the the greatest opportunity a few to hand over excitedly through little many little incredible successful and breathtaking mountains and gorges. On the route all alone just as soon gets the greatest chance call on brilliantly some very successful buddhist monasteries and gompas. The best t. Call on especially this consciously place is between september and december. . Roopkund ed pill the roopkund centerforteachersuccess.org located in chamoli manner district, at superb a the maximum rate of superb a h. Of any more than 5029 m manner above boundless sea a high level, especially this l. Is covered w. Superb snow all but each and all about face the a. . The journey of the ed pill is of little moderate a high level and can be urgently done between the months of may and june. These himalayan ed pill s guarantees absolutely complete gamble big in the foothills of especially this dear top. There are currently little many tour operators in i. Which hurriedly offer these ed pill options. For absolutely complete a few information in behalf of gamble big ed pill king packages in i. , as a little late as indifference visit the site of these tour operators or restlessly make superb a ring up a few to them. They iron will surely demonstratively provide the independent itinerary of the ed pill tours and the amount they are charging in behalf of a fiery speech. About author: author is superb a contributor eminent writer and personally has deep experience of by far gamble big in i. . He just as soon would dig a few to occasionally share his thrilling deep experience of ed pill king in i. . For any more a few information persistently please indifference visit our website

HÚSVÉTI KÖRLEVÉL

A halászok klubja

 Volt pedig egy csoport, akik halászoknak hívták magukat. Íme sok hal volt a körülöttük levő vizekben. Sőt az egész földet folyók és halban gazdag tavak ölelték körül. És a halászok éhes éhesek voltak.

Nap nap után, hétről hétre és évről évre azok, akik halászoknak nevezték magukat, olyan gyűléseken találkoztak, ahol halászatra szóló elhívásukat osztották meg egymással, és arról beszéltek, milyen sok a hal, és hogyan kell őket kifogni. Évről évre szabatosan meghatározták, hogy mit jelent a halászat, mit jelent a halászatnak, mint szakmának a védelme, és kijelentették, hogy a halászat a halász ember legfontosabb feladata.

Ekképpen...

§     Csodálatos jelmondatokat dolgoztak ki.

§     Felépítettek egy lenyűgöző, reprezentatív épületet, melyet elneveztek "Halászati Központnak".

§     Kuratóriumot hoztak létre, hogy halászokat küldhessenek ki más helyekre, ahol sok különböző színű hal élt, és vitatkoztak azon, kinek van igazán elhívása a halászatra.

§     A Kuratórium munkatársakat vett fel, bizottságokat hozott létre, és sok ülést tartott azzal a céllal, hogy meghatározza a halászat jelentését, megvédje a halászatot, és eldöntse, mely új folyókat kell felfedezni.

§     Képző központokat hoztak létre, amelyekben a halászokat halászni tanították. Sőt a szemináriumokon a halak szükségleteiről, természetéről, élőhelyéről, pszichológiai reakcióikról és megközelítésük módjairól lehetett tanulni. A tanárok mind halászatból szereztek doktori fokozatot. Halászni azonban nem halásztak, csak tanították a halászatot.

§     Költséges nemzeti, sőt világméretű konferenciákat szponzoráltak, melyeken a halászatról volt szó, ahol új halászati eszközöket és csalikat mutattak be, és nemes felhívásokat intéztek a halászokhoz.

§     A könyvkiadók érdekfeszítő halászati kézikönyveket adtak ki. Nyomtatásban újabb és újabb anyagok jelentek meg az új halászati módszerek utáni égető szükségről, a jobb felszerelés utáni igényről és tartalmas programokról.

Az egyik felkavaró összejövetel után, amelyen a "Halászat fontosságáról" esett szó, egy fiatalember otthagyta az összejövetelt, és elment halászni. A következő napon arról számolt be, hogy két rendkívül nagy halat sikerült kifognia. Kitüntetésben részesítették kiváló halfogásáért, és felkérték, hogy látogassa meg az összes jelentős összejövetelt, hogy beszámolhasson arról, hogyan vitte végbe nagyszerű tettét. Azért emberünk abbahagyta a halászatot, hogy legyen ideje elmesélni más halászoknak is élményét. Természetesen beválasztották a Halászati Kuratóriumba állandó tagként, mint olyan embert, aki jelentős tapasztalattal bír...

Képzeljük el, mennyire megsértődnének egyesek, ha valaki azt merné mondani, hogy aki nem fog halat, az valójában nem is halász, függetlenül attól, mennyire meggyőzően beszél róla. Mégis helyesnek tűnik a dolog. Vajon tényleg halász a halász, ha évről évre egyetlen halat sem fog? Vajon követő az, aki nem követi halászmesterét?

Jézus mondta: "Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket”. Mt 4:19
(Forrás: Matt Friedemann, The Master Plan of Teaching, Victor Books, 1990, 189-190)

 

KÉRDÉSEK

1.   Mi volt az elsődleges reakciója, amikor elolvasta a történetet? És Ön szerint miért pont így reagált?

2.   Mennyire fontos, hogy a hívők megosszák hitüket másokkal, és bizonyságot tegyenek?

3.   Véleménye szerint milyen tényezők akadályozzák meg az embereket abban, hogy Jézus Krisztusról beszéljenek másoknak? Mit lehet tenni ezen akadályok eltávolításának érdekében?

4.   Mit tanulhatunk ebből a példázatból?

5.   Hogyan kerülheti el gyülekezetünk a példázatban látott hibákat?

 

Ez a példázat rólunk szól. Az Úr Jézus azt szeretné, ha életünk aktív élet lenni, mert csak abban találjuk meg az élet igazi örömeit.

A gyülekezet nem tőlünk független „szervezet”, hanem azt mi magunk alkotjuk. Ezért arra szeretnék mindenkit biztatni, hogy jelezze felénk, miben tudna szolgálatot vállalni, mivel tudná gazdagítani együttléteinket. Hiszem, hogy mindenki, aki ezeket a sorokat olvassa, komoly kincseket birtokol, és miért ne lehetne ez mindannyiunk hasznára és örömére. Ennek egyik ékes tapasztalata a nemrég indult első Alpha tanfolyamunk, melyet ősszel egy második fog követni. Csodálatos volt látni, ahogy egyik ember hozza a másikat erre az alkalomra, ahol önmaga is jól érzi magát. Ha segít, még jobban fogjuk érezni magunkat a közös együttléteken. Elmúlt az az idő, amikor a gyülekezeti munka egyszemélyes lelkipásztori feladat volt. Egyébként ilyen gyülekezeti élet soha sem létezett, nem is volt életképes. Ezért kérem, jelezze felém, milyen részterületen dolgozik és mi segítünk megmutatni, ha nem volna ötlete, hogy miben tudna gyülekezete hasznára és egyben önmaga örömére lenni.

Szövegdoboz: Alpha kurzus
Mi az élet értelme? Mi történik a halál után?
Milyen hatással lehet Jézus az életünkre?
Mit kezdjünk a bűntudattal?
Ha szeretné kérdését feltenni, és azokra választ kapni, akkor jöjjön el!
Az őszi második Alpha tanfolyamra már lehet jelentkezni!
Előre láthatólag csütörtökönként  17.00 – 20.00 óra között lesz.
A kurzus időtartama 12 alkalom, mely teljesen ingyenes!
Ajánlott: érdeklődőknek, felnőtt kereszteléshez, házasulandóknak és mindazoknak, akik szívesen beszélgetnének az élet fontos kérdéseiről.
Részletes felvilágosítás és jelentkezés a Lelkészi Hivatalban!
Telefonon az 505-726 és az 505-727-es számon.
A jelentkezőknek a kezdésről pontos értesítést küldünk!

 

Istentiszteletek:

Április 06.

11.00

Teológusnap

Április 13.

11.00

Virágvasárnap – Alpha ünnepi programmal
istentiszteletünket követően úrvacsoraosztást tartunk

Április 17.

17.00

Nagycsütörtöki úrvacsorai istentisztelet

Április 18.

11.00

Nagypénteki istentisztelet úrvacsorával

 

17.00

Nagypénteki passiói istentisztelet

Április 21 9.00 Tiszaújváros Húsvéti úrvacsorai istentisztelet

Április 20.

11.00

Húsvét ünnepe
istentiszteletünket követően úrvacsoraosztást tartunk

Április 21.

11.00

Húsvét 2.napja
istentiszteletünket követően úrvacsoraosztást tartunk

Április 27.

11.00

Hálaadó istentisztelet D. Szebik Imre püspök és az Evangélikus Gimnázium szolgálatával


Egyházmegyei gyerektábor:
június 30-július 6-ig Garbolcon. Felvilágosítás, részletes program és jelentkezés a Lelkészi Hivatalban április 25-ig.

Testvérgyülekezeti látogatás Brassóba. Gyülekezetünk egy busszal készül felkeresni brassói testvéreinket. Indulás április 30-án kora reggel. Érkezés május 5-én az esti órákban. Felvilágosítás és jelentkezés a Lelkészi Hivatalban.

Gyülekezeti hitoktatás minden pénteken 16 órától 17.30-ig az új gyermek és ifjúsági termünkben.

Ifjúsági óra péntek este 18 órától az új gyermek és ifjúsági termünkben.


HÁLAADÁS

 Április 27-i hálaadó istentiszteletet követően
D. Szebik Imre püspök
átadja, a felújított parókia épületét.
Április 27-án d.u. 4 órától
gyülekezeti szeretetvendégséget
tartunk, a felújított épületünk tanácstermében. Közöttünk szolgál Egyházkerületünk Püspöke és Evangélikus Gimnáziumunk

 

Az eltelt két évben hatalmas munkát végezhettünk Isten kegyelméből a gyülekezet épületében. Felújítottuk a parókia belső helyiségeit és kialakítottunk egy ifjúsági és gyermektermet. Megújult a parókia teljes víz és villanyhálózata. Szigeteltük az épületet belülről. Megújult az emeleti tanácsterem, mely Miskolc városának első számú könyvtára volt. Továbbá a Lelkészi és Gondnoki Hivatal, a földszinti bibliaórai terem, lépcsőház és a szolgálati lakások. Kicseréltük az épület elavult nyílászáróit. Jelenleg az épület külső szigetelése, lábazatának megerősítése, csatornarendszer és a homlokzat vakolása folyik. A munkálatok befejezését hálaadó istentisztelettel szeretnénk megünnepelni.

A következő nagy munka, mely előttünk áll a templomunk teljes körű felújítása.

Mindezek után talán azt kérdezi, hogy honnan, miből és mennyiből sikerült mindezt elvégezni. Honnan? Én magam is csodálkozom, hogy mennyi forrás kellett hozzá, hány ajtónak és hány szívnek kellett hozzá megnyílnia. De Isten megnyitotta. Az eltelt két évben közel 20 millió forintot fordítottunk a felújításra.

Kérem, amennyiben hozzá tud járulni közös feladatainkhoz, azt a mellékelt csekken teheti meg. Semmiképpen se érezze a körlevelet pénzkérésnek, mert ezt soha sem szeretnénk. Mi első sorban adni szeretnénk, de csak abból tudunk, amit mi is másoktól kapunk.

Mindezt miért tesszük? Hisszük, hogy Istent dicsőíteni, önmagunkhoz is méltó körülmények között lehet. Hisszük, hogy mindezért áldást nyerünk Urunktól.

Mitől lesz mégis igazán széppé az épület? Egyrészt azoktól, akik azt megtöltik, másrészt attól, Aki Húsvét hajnalán feltámadt, és ma is köztünk van.

A Vele való találkozás reményében kívánunk áldott Húsvéti Ünnepeket.

Alkalmainkra minden kedves testvérünket szeretettel várjuk!


Hivatali órák:

Lelkészi Hivatal: keddtől péntekig 9.00 – 12.00
Gondnoki Hivatal: keddtől péntekig 9.00 – 12.00

Lelkészi Hivatal: 46 505 726
Gondnoki Hivatal: 46 505 727