EMLÉKKŐ MEGÁLDÁS MISKOLCON. (2010)

Október 23-án az ország több településén tartottak 1956-os megemlékezéseket. Ezen a napon emlékezett népünk az 54 évvel ezelőtti forradalomra és annak áldozataira. Október 24-én pedig egyházi esztendőnk szerint bibliavasárnap volt, azaz ilyenkor különösen is a Szentírás áll istentiszteletünk fókuszában. A miskolci gyülekezet esetében ez a vasárnap kettős megemlékezést hozott. Ezen a vasárnapon emlékeztek meg a miskolci gyülekezet hívei Dr. Weiszer Elek néhai lelkész és Király Lajos néhai felügyelő eltávolításáról. Az 1950-es évek eseményei kapcsán a pártállam mindkettőjüket távozásra kényszerítette. Bűnük nem volt, pontosabban az volt a bűnük, hogy Isten igéjének megfelelően szerettek volna élni, és ebben a szellemben kívánták vezetni a gyülekezetet. Megvádolták őket illegális, nyugati irodalom fordításával és terjesztésével, ami nem volt más, mint hitébresztő keresztyén könyvek fordítása és olvasása. Ez az irodalom pedig egészen véletlenül nem Moszkvából érkezett. Természetesen voltak emberi rosszindulatok is a háttérben, mely mindkettőjük eltávolításához vezetett. Rájuk emlékezett a gyülekezet, amikor D. Szebik Imre ny. püspököt kértük fel az igehirdetés és az emlékkő megáldásának szolgálatára. Püspök úr abban az időben segédlelkész volt Miskolcon, ő volt Dr. Weiszer Elek utolsó segédlelkésze. Az igehirdetés a vasárnapra kijelölt ige alapján történt, melynek különösen egy mondatát emelném ki. „Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő.” (Jn 5,46) A Szentírás Krisztusra irányítja a tekintetünket. Őt kell követnünk, az Ő tanítványai kell, hogy legyünk, követve a Mestert. Ezt tették elődeink, akik – ha kellett, inkább vállalták a félreállítást, mintsem hitük és Mesterük megtagadását. Mózes Jézusról írt. Dr. Weiszer Elek és Király Lajos élete pedig Őróla tett bizonyságot. A megáldott emlékkő pedig erősítse a hívek Krisztusba vetett bizalmát, hogy – ha kell – tudjunk mi is áldozatott vállalni Urunkért. Isten áldása őrizze életük és szavaik bizonyságtételét sokak szívében. Az istentiszteletet követően pedig a parókia épületében az akkori események átélői, valamint a néhai lelkész és felügyelő utódai, családtagjai idézték fel az átélt eseményeket.

Sándor Frigyes

Az alkalomról készült fotók INNEN LETÖLTHETŐK.