Gyülekezetünk elérhetõségei

Hivatali órák:
Lelkészi Hivatal: keddtõl péntekig 9.00-12.00
Gondnoki hivatal: keddtõl péntekig 9.00-12.00

Gyülekezetünk telefonszámai:
Lelkészi Hivatal: 06-46/505-726 (Tel / Fax)
Gondnoki hivatal: 06-46/505-727

Postacím:
Miskolci Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala
3530 Miskolc, Hunyadi u. 8.

E-mail: l u t h e r @ u p c m a i l . h u
Sándor Frigyes - evangélikus esperes
Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi
- evangélikus lelkész

Köszönettel fogadjuk testvéreink adományait illetve a SzJA 1%-át.
Az Országos Evangélikus Egyház technikai száma: 0035

Alapítványunk:
ERÕS VÁR A MI ISTENÜNK
Adószáma: 18437791-1-05
OTP: 11734004-20448860

Az Országos Evangélikus Egyház honlapja:
www.lutheran.hu